Peersupport voor en door psychosegevoelige mensen

Nieuwe vormen van peersupport

Mondige patiënten hebben de wereld van de geestelijke gezondheidszorg sinds de jaren 90 flink op hun kop gezet. Wat begon als belangenbehartiging vanuit het peersupport, leidde tot een stevige positie van ervaringsdeskundigen in de zorg. Er zijn mooie innovatie dingen bereikt en de beeldvorming rond psychosegevoeligheid veranderde. 
De inzet van ervaringskennis is tegenwoordig zoveel professioneler dat ook peersupport toe is aan verandering. En dat is precies wat Stichting Verloren Jaren wil: het versterken en vernieuwen van het peersupport voor en door psychosegevoelige mensen. Hoe doen wij dat? 

Wat doet stichting Verloren Jaren?


De naam Verloren Jaren is gekozen naar de gelijknamige film van Bas Labruyère. Veel mensen die een psychose hebben gehad, ervaren de jaren van crisis als verloren jaren. Zij voelen zich op achterstand gezet bij mensen in hun omgeving. Wij staan op het standpunt dat deze verloren jaren ook léérjaren zijn. Dat je er uiteindelijk sterker uit kan komen door goede behandeling en leren in het peersupport-netwerk. 

Wij willen de beeldvorming rondom psychoses en het herstel daarvan positief te beïnvloeden. Dat doen we door het inzetten van films, lezingen, trainingen en evenementen voor het algemene publiek en hulpverleners. Hierin laten we succesvol, maar ook minder succesvol herstel zien. 
Maar we vergeten ook de patiënten zelf niet. Ook zij hebben vaak een negatief beeld over hun eigen aandoening en herstelproces. Zelfstigma is een veel voorkomende reactie op de diagnose en behandeling. Hierin kan peersupport veel betekenen. Iemand ontmoeten die zijn of haar verhaal deelt en hoop geeft, is de magie van peersupport. 

We willen mensen die ervaring hebben met psychoses samenbrengen. En dan vooral met direct, offline contact. Want elkaar live ontmoeten is nog steeds de meest waardevolle manier om herkenning en steun te vinden. 
We willen nadrukkelijk geen platform zijn, maar een beweging. Waarom? Peersupport is geen podium voor iemands meningen, maar een mooie manier om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Samen werken we aan projecten, waar Stichting Verloren Jaren de middelen en randvoorwaarden voor wil realiseren. 

Steun ons en word donateur!

Projecten waar we nu aan werken

De levende casus, een film en Social Work Studenten (juni 2019-december 2019)
In dit project maken we een korte documentaire over Bas die in de schulden en op straat belandde. Dit verhaal gebruiken we om studenten ‘Social Work’ op verschillende Hogescholen voor te lichten. Hoe kan pech ervoor zorgen dat iemand in deze situatie terecht komt? De film laat ook zien hoe het systeem van zorg en welzijn werkt en hoe ervaringsdeskundigen dat ervaren. Wat valt er te leren?
Dit project is een onderdeel van een multimediaal project dat Stichting Verloren Jaren ontwikkelt als vervolg op de succesvolle film die Bas ooit maakte. Het wordt mogelijk gemaakt met een subsidie van ZonMW.

Voorbij Zelfstigma
In 2017 is Maarten Muis gestart met het project ‘Voorbij Zelfstigma’. In 2018 ging met een subsidie de website ‘Voorbij Zelfstigma’  live. Het beeldverhaal van de site hebben we omgezet tot een interactieve workshop. Ook hebben we speciale sessies georganiseerd in samenwerking met Herstelreizen . Op dit moment houdt Maarten een tour langs verschillende peersupport-initiatieven om mensen enthousiast te maken voor de workshop. Stichting Verloren Jaren gaat verder met dit project.

Herstelreizen
Per 1 januari 2020 gaan de activiteiten van Herstelreizen georganiseerd worden vanuit deze stichting. Zoals oprichter en reiscoach Maarten Muis stelt: "Ik ben voorbij het verdienmodel.  Samen op reis gaan, mensen aan elkaar verbinden en nieuwe ervaringen opdoen staan voorop. Herstelreizen is van het peersupport en blijft dat ook." 
Binnenkort zullen we het reisprogramma 2020 presenteren. Steun ons in ons werk en word donateur van de stichting. Het peersupport verdient een eigen reisbureau. 
Image
Image
Image

Hoe ziet de toekomst eruit?

Wij willen peersupport van mensen met psychosegevoeligheid  nog verder vernieuwen en versterken. Dat doen we door in te zetten op:

-Jong en oud: leren van elkaar
Een belangrijk deel van het netwerk van peersupport bestaat uit mensen boven de veertig. Zij hebben veel ervaring met herstel, zorg en welzijn. We willen deze ervaringsdeskundigen in contact brengen met jongeren die nog dicht op hun eerste psychose aan herstel werken.

-Onafhankelijke, onderlinge steun
Nu veel ervaringsdeskundigen in loondienst werken bij instellingen van de geestelijke gezondheidzorg, is er een noodzaak onafhankelijke netwerken van peersupport te behouden. Een netwerk waar onderling contact niet opgelegd is, maar waar mensen uit eigen beweging bewust voor gekozen hebben. Samen op reis gaan, creatief zijn en elkaar verhalen vertellen op evenementen. Dit bottom-up organiseren vraagt om lef én om financiële onafhankelijkheid. Hier willen we als stichting een specifiek programma voor ontwikkelen.

-Multimediaal project: vervolg op de film Verloren Jaren
Als vervolg op de succesvolle film van Bas, wil Stichting Verloren Jaren een groot multimediaal project starten dat psychoses en het herstel daarvan in een nieuw licht zet. Bas heeft de laatste jaren veel ervaringen en inzichten opgedaan in de gesprekken rond zijn film. Zijn eigen ervaring en de ervaring van anderen die hij sprak, bracht hem er toe in dit nieuwe project het idee van wat een psychose is, te willen herdefiniëren. In een groot multimediaal project gaat Bas de komende jaren het hebben van een psychose van allerlei kanten belichten. Met film, kunst en evenementen gaan we vanuit Verloren Jaren vanuit ervaringsperspectief definiëren wat een psychose is. En hoe je daarvan herstellen kan. Houd de website en Facebook-pagina in de gaten voor de activiteiten vanuit dit project.

Dit zijn wij

In 2012 sloegen door Bas Labruyère en Maarten Muis hun handen ineen en richtten Stichting Verloren Jaren op. Bas had een succesvolle film gemaakt en reisde stad en land af om presentaties rondom te film te geven. Maarten had met het boek ‘Meer dan dat…’ een flinke stap gezet om een beweging van aansprekende ervaringsdeskundigen te starten. Hij lanceerde een serie initiatieven om het peersupport te versterken. 
Binnen de stichting werkten we daarnaast aan een project met Christine Blanke die met haar film ‘Ik leef gewoon’ een sterk verhaal neerzette over leven met psychoses/schizofrenie. Haar initiatief om in plaats van herstel te praten over een Verstelbeweging, omdat herstellen van een psychose niet terugveren in een oude toestand is. Het is meer als een gat in je broek dat je versteld hebt en waarmee de broek weer als nieuw aanvoelt. Christine is in december van dit jaar plots overleden. In haar geest willen we verdere initiatieven starten.

Na enkele jaren als stichting minder actief geweest te zijn, hebben Bas en Maarten in 2018 de draad weer opgepakt. Dat jaar kwam ook Guiselaine Capella ons versterken. Met de hierboven opnieuw geformuleerde ambitie willen we als bestuur aan de slag.
Image

Ik leef gewoon (Christine Blanke)

Wie doet wat?

Voorzitter: Bas Labruyère, filmmaker en spreker
Secretaris: Guiselaine Capella, ondernemer, kwalitatief onderzoeker, wandelcoach
Penningmeester: Maarten Muis, fondsenwerver en reiscoach
Bas
Bas
Maarten
Maarten
Guiselaine
Guiselaine

Steun ons

Wij kunnen alle steun gebruiken. Word donateur en vriend van onze stichting. 

Stichting Verloren Jaren is door de Belastingdienst aangemeld als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL95ABNA0845471511 t.n.v. Stichting Verloren Jaren, Velp.

Neem contact op via onderstaande gegevens en wij vertellen wat er allemaal mogelijk is. Uiteindelijk is het de maatschappij die winst haalt uit succesvol herstel door peersupport. 
Wij zijn bereikbaar via dit telefoonnummer 06-46295116
Of stuur een mail naar: info@maartenmuis.nl